درباره گوشت گرم

آنچه که درباره گوشت گرم باید بدانیم

در طریقه ی مصرف گوشت وقتی درباره گوشت گرم و تازه صحبت میکنیم منظور این است که این گوشت بعداز تولید در کشتارگاه و بسته  بندی سریعا مصرف نمیشود بلکه مدتی در سردخانه نگهداری شده و به حالت طبخ در می آید، زیرا مصرف گوشت گرم بلافاصله  بعد از ذبح موجب بروز بیماری هایی از قبیل  تب کریمه کنگو و سایر بیماری های باکتریایی میشود که با نگهداری در یخچال و سردخانه این باکتری ها ازبین رفته و غیر فعال میگردد

سازمان دامپزشکی نیز نسبت به این موضوع حساس بوده و تدابیر در این خصوص ونگهداری آن در سردخانه بعداز تولید اندیشیده است.

نگهداری گوشت گرم با دمای مناسب در سردخانه نیز یکی ازنکات بسیار مهم در حفظ کیفیت آن میباشد.

پشتیبانی (استعلام قیمت آنلاین)